Home > Životopis

Životopis

duo Nota

vytvořil v roce 2018 v Praze, České Repbulice.
Je jmenováno podle vůle, abychom se zahrát každou jednou notu opatrně a živě.

 

Yuya Sakuma, housle

narodil se v Tokiu, Japonsku.
Vystudoval Kunitachi College of Music v Tokiu, Japonsku, pak přestěhoval do Prahy.
Pokračoval studium na Pražské Konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze.
Nyní je hráč I. houslí v Plzeňské filharmonii.

https://www.plzenskafilharmonie.cz/program/

 

Shoko Kono, klavír

Narodila se v Japonsku, kde začala hrát na klavír v sedmi letech u Keiko Omury.
V té době několikrát absolvovala klavírní kurz u Klause Schildeho.

Studovala obor klavír a vedlejší obory zpěv a příčnou flétnu na Toho Gakuen College of Drama and Music v Tokiku,
kde vystupovala na každoročních pravidelných koncertech.
Vystoupila také na absolventském koncertě, na kterém byla vybrána jak pro sólové vystoupení, tak pro komorní hru.

Poté se přestěhovala do České republiky, kde studovala klavír na Pražské konzervatoři u Milana Langera.
Dále pokračovala na Mezinárodní konzervatoři Praha pod vedením Norberta Hellera,
kde absolvovala v roce 2012. Při studiu byla vybrána na koncerty nejlepších studentů.

V roce 2015 ukončila bakalářské studium na Ostravské univerzitě v Ostravě ve třídě doc. Elišky Novotné.
V současnosti pokračuje v magisterském studiu klavíru na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze u prof. Františka Malého.

Absolvovala několik mezinárodních mistrovských kurzů sólové a komorní hry,
např. na Hochschule für Musik Freiburg(2005) nebo Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ve Varšavě (2006, 2007).
Tam také vystoupila na koncertech nejlepších účastníků kurzů.

Během studia na Ostravské univerzitě v Ostravě pravidelně vystupovala na jejích koncertech s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
Představila se také v Českém rozhlase 3 Vltava v pořadu Studio live. Hrála na komorních koncertech v klášteře při kostele sv. Jiljí v Praze (trio pro klavír, flétnu a housle) nebo také na koncertě barokní hudby pro klavír a zobcovou flétnu ve Františkových Lázních. Zahrála klavírní koncert od J.S.Bacha s Jihočeskou filharmonií v roce 2017.